"ΕΥΣΥΝEIΔHΤΟ"

                  DESIGN

Σχεδιασμός και παραγωγή

Είμαστε μία ελληνική, καινοτόμος εταιρεία σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία και γνώση,  δημιουργήσαμε την εταιρία aelsys - advanced.elevator.systems. η οποία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα, όπως θάλαμοι(ατόμων, φορτηγοί-πανοραμικοί), ημιαυτόματες πόρτες(μονόφυλλες και δίφυλλες), αυτόματες πόρτες, αυτόματες πόρτες τύπου bus, κομβιοθήκες και εξαρτήματα ανελκυστήρα. Επίσης είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρία που παράγει αυτόματη πόρτα ανελκυστήρα με κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Ο.Β.Ι καθώς και η μοναδική ελληνική εταιρία που σχεδιάζει και παράγει εξολοκλήρου αναβατόρια - πλατφόρμες σκάλας για Α.Μ.Ε.Α. Η aelsys σχεδιάζει και παράγει εξολοκλήρου τα προϊόντα της (μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη) και σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης (3D συστήματα CAD/CAM-Rapid prototyping), παραγωγής (ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής-CIM αποτελούμενα από τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα παραγωγής CNC) και ποιοτικού ελέγχου (παραγωγής και τελικού προϊόντος) καταφέρνουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα ανελκυστήρα, στον βέλτιστο χρόνο παράδοσης και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

H φιλοσοφία της εταιρείας aelsys-advanced.elevator.systems στηρίζεται στο να σχεδιάζει και να παράγει "ευσυνείδητα" προϊόντα. Προϊόντα που στηρίζονται στον ευσυνείδητο και καινοτόμο σχεδιασμό (consiectious design) και παραγωγή.

 

Η ίδια φιλοσοφία διέπει την εταιρεία μας και στους παλιούς ανελκυστήρες και στις ανακατασκευές παλιών ανελκυστήρων. Η φιλοσοφία μας είναι ο εκμοντερνισμός της κατασκευής με την χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων νέων υλικών και την ανακατασκευή των υπαρχόντων παλιών υλικών.  Έτσι καταφέρνουμε τον εκμοντερνισμό της κατασκευής με το μικρότερο κόστος και  το καλύτερο πάντα αποτέλεσμα. 

Κάτω από τον όρο "ευσυνείδητο" design περικλείεται 'όλη η φιλοσοφία της εταιρείας μας στα νέα προϊόντα, στις ανακατασκευές και στους παλιούς ανελκυστήρες. Εκσυχρονίζουμε  τον ανελκυστήρα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσα υλικά από τον παλιό ανελκυστήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα χρησιμοποιούμε και όποια ανακατασκευάζονται τα ανακατασκευάζουμε. Όσα υλικά και εξαρτήματα από τον παλιό ανελκυστήρα ανακυκλώνονται, τα ανακυκλώνουμε και το κέρδος από τα ανακυκλώσιμα υλικά το χρησιμοποιούμε για να χρηματοδοτήσουμε κοινωνικές, φιλοζωικές και οικολογικές δράσεις.

Εκμοντερνισμός

Ανακύκλωση