Τιμή/Price

Επαφή θαλάμου για αυτόματες πόρτες ανελκυστήρα Χαξμαν. Επίσης κατόπιν ζητήσεως υπάρχουν και για τις υπόλοιπες εταιρίες.

Επαφή θαλάμου αυτόματης πόρτας Χαξμαν