Τιμή/Price

Επαφή  για αυτόματες πόρτες Βus ανελκυστήρα Χαξμαν. Επίσης κατόπιν ζητήσεως υπάρχουν και για τις υπόλοιπες εταιρίες.

Επαφή Bus Χαξμαν