Τιμή/Price

Επαφή ορόφου για αυτόματη πόρτα ανελκυστήρα Χαξμαν.

Επαφή Ορόφου Χαξμαν