Τιμή/Price

Ροδάκι συρματοσχοίνου για αυτόματες πόρτες ανελκυστήρα Χαξμαν, Καλλιώτης. Επίσης κατόπιν ζητήσεως υπάρχουν και για τις υπόλοιπες εταιρίες.

Ροδάκι συρματοσχοίνου